کنفرانس های در پیش رو
 • به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد
 • در هتل پارس اهواز


 • اولین کنفرانس منطقه ای
 • صادرات، ترانزیت و ذخیره سازی

کنفرانس های گذشته
 • اولین کنفرانس غلات سالیانه
 • ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۹۸


 • در هتل اسپیناس پالاس
 • بیش از ۲۰ اسپانسر

رویداد های آینده
 • به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد
 • در هتل پارس اهواز
 • اولین کنفرانس منطقه ای
 • صادرات، ترانزیت و ذخیره سازی

رویداد های گذشته
 • اولین کنفرانس غلات سالیانه
 • 11 و 12 آذز ماه 98
 • در هتل اسپیناس پالاس
 • بیش از 20 اسپانسر