Your Gateway to Iranian Grain Market

کنفرانس ایران گرین

بزرگترین رویداد تجاری ایرانی در حوزه غلات ودانه‌های روغنی

سخنرانان بزرگ

چگونه تجارت خود را به عنوان فناوری ، مصرف کننده ، صنعت عادات پویا تبدیل می کنید

افراد جدید

چگونه تجارت خود را به عنوان فناوری ، مصرف کننده ، صنعت عادات پویا تبدیل می کنید

فرصت سرمایه گذاری

چگونه تجارت خود را به عنوان فناوری ، مصرف کننده ، صنعت عادات پویا تبدیل می کنید

در کنفرانس 2022 ایران گرین چه خبر بود؟

برای مشاهده جزئیات کنفرانس ایران گرین 1401 و آشنایی با برنامه کنفرانس، وارد این قسمت(+) شوید.

پخش ویدیو

برای آشنایی با سخنران‌های روز اول کنفرانس ایران گرین و دریافت فایل ارائه سخنرانی ها، روی این لینک(+) کلیک کنید.

برای آشنایی با سخنران‌های روز دوم کنفرانس ایران گرین و دریافت فایل ارائه سخنرانی ها، روی این لینک(+) کلیک کنید.

سخنرانان بزرگ

چگونه تجارت خود را به عنوان فناوری ، مصرف کننده ، صنعت عادات پویا تبدیل می کنید

افراد جدید

چگونه تجارت خود را به عنوان فناوری ، مصرف کننده ، صنعت عادات پویا تبدیل می کنید

فرصت سرمایه گذاری

چگونه تجارت خود را به عنوان فناوری ، مصرف کننده ، صنعت عادات پویا تبدیل می کنید

تقویم رویدادها

ایران گرین سالیانه یک کنفرانس اصلی و بیش از دو کنفرانس منطقه‌ای برگزار می‌کند.

اطلاعات بیشتر

تیم ایران گرین

هیئت رئیسه و تیم اجرایی ایران گرین، متشکل از افراد با تجربه در زمینه غلات هستند.

اطلاعات بیشتر

کنفرانس‌های گذشته

ایران گرین از سال 1398 مشغول برگزاری کنفرانس در زمینه غلات است.

اطلاعات بیشتر

ایران گرین در رسانه‌ها

https://irangrain.org/events/author/m-hallajy/

شرکت‌های دانش بنیان

دکتر حسین یزدجردی در گفت‌وگوی اختصاصی با نگاه هستی بیان

https://irangrain.org/events/author/m-hallajy/

Iran Grain 2022

کنفرانس ایران گرین 2022 به‌عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی جامعه جهانی غلات

https://irangrain.org/events/author/m-hallajy/

اخبار سبز کشاورزی

مزرعه سبز: حسین ضیائیان، رئیس هیئت مدیره دومین کنفرانس ایران