بزرگترین رویداد تجاری ایرانی در حوزه غلات ودانه‌های روغنی کنفرانس ایران گرین

ایران گرین چیست؟

ایران گرین بزرگترین گرد همایی جامعه جهانی غلات و دانه های روغنی است که علاقمند به بازار ایران است. ما بیش از ۶۰ سال غلات، دانه های روغنی و صنایع مرتبط را با درک عمیق از بازار، مقررات دولتی و مقررات تحریم تجربه کرده ایم. رویدادها و نشریات ما اطلاعات خالی را در بازار ایران پر می کنند و ما امیدواریم که شرکت کنندگان ما پربارتر از آنچه آغاز کرده بودند، رویدادهای ما را ترک کنند.

آینده ایران گرین

اندازه مارکت ایران قابل مقایسه با هیچ یک از کشورهای اطراف نیست، بنابراین ایران گرین فرصت های زیادی به شرکت های کشورهای مختلف میدهد تا با به وجود آوردن یک شبکه، در ارتباط مستقیم قرار گیرند.

در زمان شیوع کرونا

مصاحبه ای با مدیر اجرایی کنفرانس ایران گرین آقای شریف نظام مافی - در خصوص آینده ایران گرین در زمان شیوع ویروس کرونا و اهمیت آن در کسب و کار های ایران و همچنین تاثیرات کانال مالی سوئیس بر تجارت غلات.

هیئت رئیسه ایران گرین

کاوه زرگران

مدیر عامل غلات بان

محمد مرتضوی

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی

شریف نظام مافی

مدیر اتاق بازرگانی ایران سوئیس

جعفر ایزدیار

دبیر کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایران

علیرضا کریمی

رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنجیره گندم آرد و نان

حسین یزدجردی

رییس کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران

مهرزاد جمشیدی

رئیس هیئت مدیره انجمن بین المللی اسیابانان - منطقه خاورمیانه و آفریقا

حسین ضیائیان

رییس کنفرانس

تیم اجرایی ایران گرین

امین محمدی گل

مدیر اجرایی

سعادت سیروس

مدير استيج

سارا راسخی

مدیر روابط بین الملل

سپیده افسری

هماهنگ کننده

سینا رشیدی

مدیر مدیا

تجربه کسب کنید

ایران گرین بزرگترین گرد همایی جامعه جهانی غلات و دانه های روغنی است که علاقمند به بازار ایران است.

ما بیش از ۶۰ سال غلات، دانه های روغنی و صنایع مرتبط را با درک عمیق از بازار، مقررات دولتی و مقررات تحریم تجربه کرده ایم.