ایران گرین چیست؟

ایران گرین بزرگترین گرد همایی جامعه جهانی غلات و دانه های روغنی است که علاقمند به بازار ایران است. ما بیش از ۶۰ سال غلات، دانه های روغنی و صنایع مرتبط را با درک عمیق از بازار، مقررات دولتی و مقررات تحریم تجربه کرده ایم. رویدادها و نشریات ما اطلاعات خالی را در بازار ایران پر می کنند و ما امیدواریم که شرکت کنندگان ما پربارتر از آنچه آغاز کرده بودند، رویدادهای ما را ترک کنند. خواه بدست آوردن یه ارتباط جدید باشد ، بینش یکی از سخنرانان ما و یا فرصتی برای به اشتراک گذاشتن ایده های آنها با متخصصان غلات و دانه های روغنی. این کنفرانس زیر مجموعه "اتاق بازرگانی ایران - سوئیس" است.


آینده ایران گرین

اندازه مارکت ایران قابل مقایسه با هیچ یک از کشورهای اطراف نیست، بنابراین ایران گرین فرصت های زیادی به شرکت های کشورهای مختلف میدهد تا با به وجود آوردن یک شبکه، در ارتباط مستقیم قرار گیرند.


در زمان شیوع


مصاحبه ای با مدیر اجرایی کنفرانس ایران گرین آقای شریف نظام مافی - در خصوص آینده ایران گرین در زمان شیوع ویروس کرونا و اهمیت آن در کسب و کار های ایران و همچنین تاثیرات کانال مالی سوئیس بر تجارت غلات.


هیئت رئیسه
حسین
ضیائیان

رئیس هیئت مدیره کنفرانس ایران گرینحسین
یزدجردی

رئیس کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایرانجعفر
ایزدیار

دبیر کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایرانمحمد
مرتضوی

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع غذاییمهرزاد
جمشیدی

رئیس هیئت مدیره انجمن بین المللی اسیابانان - منطقه خاورمیانه و آفریقاعلیرضا
کریمی

رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنجیره گندم آرد و نانشریف
نظام مافی

رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران - سوئیسکاوه
زرگران

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق ایران


تیم اجراییامین
محمدی گل


آناهیتا
احتشام زاده


افسانه
محمدی


سارا
راسخی