برنامه های آتی

 • دومین کنفرانس غلات سالیانه
 • اردیبهشت 1401


 • غلات، دانه های روغنی
 • صنایع وابسته

برنامه های گذشته
 • چشم انداز ایران گرین
 • کتاب سال ایران گرین


 • غلات، دانه های روغنی
 • صنایع وابسته


 • اولین کنفرانس غلات سالیانه
 • ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۹۸


 • در هتل اسپیناس پالاس
 • بیش از ۲۰ اسپانسر