سخنرانی‌های روز دوم (۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲)

شریف نظام مافی

مدیر عامل شرکت کی پلاس

موضوع سخنرانی: توافق ایران و عربستان و شرایط جدید برای تجارت غلات

مهرزاد جمشیدی

مدیر عامل شرکت آرد خوشه فارش

موضوع سخنرانی: آرد یارانه ای، آینده آرد ایران

اکساندر وتروو

مدیر بازرگانی شرکت اگرو روس

موضوع سخنرانی: تجارت غلات بین ایران و روسیه در چارچوب توسعه کریدور شمال-جنوب

پنل اول: گندم، آرد و نان

علیرضا مروت پور

مدیرعامل شرکت نان آوران سبوس

موضوع سخنرانی: نگاهی به وضعیت گذشته ، حال و آینده تولید نان درکشور

آرش طاهری

معاون مركز پژوهش هاي غلات شركت بازرگاني دولتي ايران

موضوع سخنرانی: تجارب كشورهاي پيشرو در صنعت نان و راهكارهايي براي ايران

سید مرتضی سنادی زاده

مدیرعامل شرکت تولیدی آرد جوانه شوشتر

موضوع سخنرانی: بهای تمام شده نامشهود مرتبط با مواد اولیه

قدرت حیدری

هیئت مدیره بازرگانی دولتی ایران

موضوع سخنرانی:  چالش سیاستگذاری بازار گندم ایران

علی تقوی فر

مدیرعامل هولدینگ سیمرغ

موضوع سخنرانی:  وضعیت استفاده از غلات و دانه های روغن در دام و طیور

علی افسر

مدیریت فنی شرکت Evonik

موضوع سخنرانی: مدیریت تغییرپذیری مواد مغذی در مواد اولیه

مرتضی رضائی

مشاور هولدینگ توسعه غزال

موضوع سخنرانی: بقایای تقطیری غلات به عنوان خوراک دام

عباسعلی مطلبی

رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان

موضوع سخنرانی: نقش آبزیان در ارتقا امنیت غذایی کشور

محمدرضا نجفی

مدیر عامل شرکت پتکوس

موضوع سخنرانی: زنجیره لجستیک غلات از دیدگاه واردات

امیر مهدی خشوعی

رئیس هیأت مدیره شرکت کشتیرانی امواج دریا

موضوع سخنرانی: حمل و نقل دریایی

بهرام بهنام

مدیر عامل شرکت مهندسی آردکار صنعت

موضوع سخنرانی: استفاده از هوش مصنوعی در سیلوی غلات