سخنرانی‌های روز اول (20 اردیبهشت 1401)

حسین ضیائیان

عضو هئیت مدیره

موضوع سخنرانی: افتتاحیه کنفرانس ایران گرین

سعید راد

مدیریت شرکت مادر تخصصی غلات ایران

موضوع سخنرانی: تجارت غلات ایران

حسین یزدجردی

رئیس کانون انجمن های صنایع صنفی ارد ایران – مدیر عامل کارخانه آرد تابان

موضوع سخنرانی: بازار بین المللی غلات

کاوه زرگران

رئیس انجمن غلات ایران

موضوع سخنرانی: بازار داخلی ایران

شریف نظام مافی

مدیر تیم اجرایی ایران گرین

پنل اول: سیاست گذاری غلات ایران

آرش طاهری

معاون مرکز پژوهش‌های غلات

موضوع سخنرانی: میزان سبوس بهینه آرد گندم و بهبود ارزش تغذیه‌ای نان با آرد غلات

بهروز رفیعی طاری

کارشناس ارشد کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران

موضوع سخنرانی: ویژگی ها و فواید گندم آلمانی Spelt

رویا آقا قلیزاده

کارشناس مرکز پژوهش‌های غلات

موضوع سخنرانی: تکنولوژی های نوین برای اصلاح کیفیت گندم، آرد و نان

زهره پوراحمد

کارشناس اداره کل امور فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی

موضوع سخنرانی: غنی سازی آرد و نان در ایران

سید مرتضی سنادی زاده

مدیرعامل شرکت تولیدی آردجوانه شوشتر

موضوع سخنرانی: تاثیر عوامل غیرمحسوس در راندمان کارخانجات

مهدی خان‌محمدی

رییس هییت مدیره گروه صنعتی نان سحر

موضوع سخنرانی: روند بهبود کیفیت نان صنعتی در ایران

الهه محققی

مدیر دپارتمان فروش و بازاریابی شرکت نوونورد دارو

موضوع سخنرانی: رشد صنعت در گرو هم‌افزایی

Khaled Raed

مدیرعامل بخش خاورمیانه شرکت پتکوس آلمان

موضوع سخنرانی: معرفی تکنولوژی‌های جدید شرکت پتکوس

بهرام نوریانی

نماینده شرکت پینگل در ایران

موضوع سخنرانی: تکنولوژی کارخانه آرد سه طبقه‌ای و یک طبقه‌ای

متین صادقی

مدیرعامل شرکت Sefar

موضوع سخنرانی: پارچه‌های الک Sefar برای کارخانجات آرد

شبنم گرکانی

مدیر فنی فروش شرکت پاک فن

موضوع سخنرانی: تکنولوژی گلوتوپیک در تعیین کیفیت گلوتن و آرد برای مصارف مختلف

ایمان رحیمی

مدیر فروش شرکت بولر

موضوع سخنرانی: پروتیین های‌ جایگزین

نیلوفر منان

مدیر بخش صنایع غذایی شرکت مکس بین الملل

موضوع سخنرانی: تکنولوژی NIR در آنالیز سریع آرد و غلات و محصولات جانبی