سخنرانی‌های کنفرانس ایران گرین 1398:


جناب آقای یزدان سیف – ایران و نقش آن در زنجیره غلات منطقه و جهان

جناب آقای Andreas Schweitzer – جلب اعتماد سرمایه گذاران

جناب آقای مهرزاد جمشیدی – آسیابانی در بازار متحول کنونی

سرکار خانم بهار صفری – آینده نیازهای غلات در ایران

جناب آقای خان محمدی – آینده نان

جناب آقای کاوه زرگران – چشم انداز ایران گرین

جناب آقای فشنگچی – صادرات غلات و آرد به بازارهاي عراق

جناب آقای Aleksandr Korbut – پیش بینی گندم روسیه

جناب آقای حسین شاهمیر – بازار غذا در ایران

جناب آقای نوید رهبر – GAFTA و داوری

جناب آقای زنده دل – نیازهای دانه های جدید

جناب آقای پورزارع – پیشرفت های تکنولوژی دانه های روغنی

سرکار خانم فریال مستوفی – سازوکار مالی اتحادیه اروپا و توافقنامه تجارت آزاد اوراسیا

جناب آقای محمد مرتضوی – سیاست های ایران در زمینه غلات و واردات

جناب آقای Francois Gatel – چشم انداز وضعیت غلات فرانسه 2019-2020

جناب آقای سنادی زاده – عوامل موثردر راندمان آسیاب

جناب آقای Simon Arnold – وضعیت غلات جهان در 2020

جناب آقای رضوانی – گسترش بندر امیرآباد و آسان سازی تجارت

جناب آقای Tibor Hajsz – تکنولوژی های جدید آزمایشگاهی

جناب آقای ایمان رحیمی – Mill E3 جدید

جناب آقای محبی – Baltic Control / TICO Inspection

جناب آقای جواد کمالی – تکنولوژی جدید خوراک حشرات

جناب آقای اسماعیل احمدی – مقررات بازرسی تجارت دریا خزر

جناب آقای رفیعی – مقاله علمی


با ما در تماس باشید

نظرات خود را با ما در میان بگذارید.